Blog - Az István, a király rockopera előadására készülnek

Az István, a király rockopera székelyföldi előadására készülnek Sepsiszentgyörgyön, a darabot augusztus 20-án mutatják be. A nemzeti ünnepen tartandó premier után még négy alkalommal áll közönség elé a Sepsi Arénában a mintegy 250 előadó. A sepsiszentgyörgyi előadáson élőben fog zenélni a térség legjobb zenészeiből összeválogatott rockzenekar, mellette szimfonikusok, mögötte egy csaknem száz tagú kórus, előtte pedig egy több mint hetven tagú tánckar lép fel.

Sepsiszentgyörgy - Erdély legnagyobb magyar többségű városa

A település első írásos említése 1332-ből származik, nevét templomának első védőszentjéről, Szent György lovagról kapta. Városi címet 1461-ben, kiváltságos város címet 1492-ben kap. Sepsiszentgyörgyöt 1658-ban a tatárok, 1661-ben a törökök vették be, falait 1728-ban, és 1738-ban földrengés pusztította, tornya leomlott, és 1761-ben újjá kellett építeni. Mária Terézia uralkodása alatt a székelyeket határőrségekbe szervezték, a katonákat erőszakkal sorozták be, a szolgálatot megtagadókra hosszú börtön várt. A város legdicsőségesebb korszaka az 1848-49-es szabadságharc idejére esik. A mai Megyei Könyvtár épületében hangzott el a híres mondat, miszerint „Lesz ágyú”. Gábor Áron ágyúival jelentősen hozzájárul az önvédelmi harc ideiglenes sikeréhez. A várost maga Bem tábornok is felkeresi, a szabadságharcot azonban hamarosan vérbe fojtják. A forradalom után a megtorlás kegyetlen időszaka következik. A normalitás a város életében a Bach rendszer bukása után következett be, a város újra fejlődésnek indulhatott. 1861-ben választották meg a város első polgármesterét és a helyi tanácsot. Megépült a Székely Mikó Kollégium, megalapították a Székely Nemzeti Múzeumot, itt alakult meg az első székely színház. A város illusztris díszpolgára volt Jókai Mór és maga Kossuth Lajos is. A trianoni döntés után Sepsiszentgyörgy Románia részévé vált. Rövid ideig, 1940 és 1944 között, a második bécsi döntés eredményeképpen Magyarországhoz tartozott, majd újra Romániához került. 1952 és 1960 között Sepsiszentgyörgy a Magyar Autonóm Tartomány része, 1960-ban átkerül a Sztálin Tartományból lett Brassó Tartományhoz, majd az 1968-as megyésítéssel Kovászna megye székhelye lesz.

Sepsiszentgyörgy (románul Sfântu Gheorghe) a legnagyobb abszolút magyar többségű város, amely nem a mai Magyarország területén fekszik.

Sepsiszentgyörgyi románok

Román-magyar kapcsolatok, -testvérvárosok.

Virtuális látogatás a Trianon Múzeumban

A Trianon Múzeum a Kárpát-medence egyetlen olyan intézménye, mely az első világháborút követő békeszerződéssel és napjainkra is kiható következményeivel foglalkozik, és intézményes keretek között mutatja be a trianoni országvesztés gazdag és megrázó tárgyi, szellemi hagyatékát. Ezekből mutatunk be száz múzeumi tárgyat.

Trianon 100 – A centenáriumi év eseményei a Kárpát-medencében

Attól kezdve, hogy a Magyar Országgyűlés a Nemzeti összetartozás évének nyilvánította a trianoni békediktátum 100. évfordulójának évét, számtalan centenáriumi rendezvény emlékezett meg a trianoni országvesztés tragédiájáról. Összefoglaljuk a Kárpát-medencei centenáriumi rendezvényekről szóló híradásokat.

Kárpát-medencei magyar műemlékek, emlékművek sorsa

A trianoni békediktátum következményeként a magyar nemzeti kulturális örökség részét képező jelentős műemlékek, emlékművek rekedtek az utódállamokhoz csatolt területeken, gyakran tragikus sorsra jutva, vagy a megmentésükért folytatott, máig tartó küzdelemre ítélve. Rovatunk a Kárpát-medencei műemlékek sorsát mutatja be.

A külhoni magyar könyvkiadók múltja és jelene

Bár a trianoni békediktátum után nagy hagyományokkal rendelkező, felbecsülhetetlen szellemi értékeket képviselő könyvkiadók kényszerültek az utódállamok fennhatósága alá, de a mostoha körülmények ellenére is jelentős értékekkel gazdagították és gazdagítják ma is az egyetemes magyar kultúrát. Rovatunk a legjelentősebb külhoni magyar könyvkiadók múltját és jelenét mutatja be.

A külhoni magyar történelmi borvidékek, borászatok értéktára

A történelmi magyar borültetvények jó részét elszakította a trianoni békediktátum, ezért a centenáriumi év egyik fontos feladatát teljesítettük, amikor felmértük a magyar történelmi borvidékek helyzetét, rovatunkban a külhoni magyar borvidékeket, borászatokat és boraikat mutatjuk be.

Programajánló

  • Makkai Sándor életművét bemutató tárlat
  • In memoriam Kántor Lajos
  • Tudománnyal és fegyverrel – ez a címe a Makkai Sándor író, református püspök életművét bemutató kiállításnak. A Makkai halálának 70. évfordulójára időzített tárlat az Erdélyi Helikont bemutató kiállítások újabb darabja. Az evangélikus templomban június közepéig látogatható vándorkiállítás, amely Budapestről indult, és a korábbi években Kolozsváron, Nagyszebenben és Brassóban is bemutatkozott, 18 tablón, fotók és dokumentumok segítségével ismerteti meg az érdeklődőkkel Makkai Sándor életútját, műveit, életének főbb helyszíneit.

  • Képzőművészeti magángyűjtemények a gyűjtő halála után ritka esetekben maradnak egyben, még ritkább az, hogy érintetlenül múzeumba kerüljenek. A Kántor Lajos író, irodalomtörténész, kritikus, művészettörténész lakását díszítő festmények, grafikák, szobrok, kárpitok nem szóródtak szét az örökösök között, a Sapientia Alapítvány segítségének köszönhetően az Erdélyi Művészeti Központ kezelésébe kerülhettek – és hogy továbbélő művekké váljanak, In memoriam Kántor Lajos címmel az Erdélyi Művészeti Központ (EMŰK) földszinti és harmadik emeleti kiállítótermeiben tekinthetők meg. A válogatás 92 alkotást mutat be Kántor képzőművészeti gyűjteményéből, egyszersmind emléket állítva a közéleti és magánembernek.