Szent József katolikus templom

1832–1834 között a lelkes egyházközség sokáig táplált óhaja beteljesedett. A császári és királyi székely határőrezred költségén, az akkori lelkes ezredes Hegedüsnek – kinek hamvai a templomban pihennek – kezdeményezésére elkezdődött az új templom építése. A hívek számának növekedésével, a kis kőtemplomot 1898-1902 között a mai formájára bővítették ki.

Márton Áron ülőszobra

A Szent József templom előtti kertben áll Márton Áron ülő szobra, amelyet Jakubinyi György érsek avatott fel és áldott meg 2012-ben.

Színház

Az épület 1856-ban épült, ebben kapott helyet a városháza, amelynek a dísztermében mutatták be a vándorszínházak az előadásaikat. 1912-től a színház mellett a városi mozinak is helyet adott az épület.

48-as Oroszlános Emlékmű

Az 1848/49-es szabadságharc 25-ik évfordulójára állították Sepsiszentgyörgy főterén, az elhunyt hősök, honvédek emlékére.

Református templom

A Kálvin tér fölötti magaslaton áll. A késő gótikus templom építési ideje a hajó külső oldalán talált freskótöredékek szerint a 15-16. század fordulójára tehető. Az építkezés három szakaszban történt: először a sokszögzáródású, hálóboltozatos szentély készülhetett el, azután a hajó, utoljára a külső támpillérek elhelyezésére került sor.

Székely Nemzeti Múzeum

A Székely Nemzeti Múzeum Sepsiszentgyörgyön található egy, az 1910-es években Kós Károly által tervezett épületcsoportban. 1882-es alapszabálya szerint gyűjteménye a székely nép elidegeníthetetlen tulajdonát képezi.

Székely Mikó Kollégium

Az 1863-64-es tanévben költözött le az intézmény az iskola mai helyén álló épületekbe, ahol istállóból, szekérszínből alakítottak ki osztály- és hálótermeket. A főtéri szárnyat 1870-76 között építették Zofalh Gusztáv tervei alapján.