Sepsiszentgyörgy meghatározó szerepet játszott a magyar forradalom és szabadságharcban, ugyanis 1848. november 16-án Gábor Áron felszólalását követően, Háromszék küldöttei itt határozták el, hogy fegyverrel védik meg a hazát. Ugyancsak a város közelében tartóztatta fel a forradalom alkonyán Gál Sándor és maroknyi honvédje a többszörös túlerővel rendelkező cári orosz hadsereget, mely ütközet következtében számos honvéd hősi halált halt.  Az emlékükre állított márványobeliszket Gerendai Antal készítette 1874-ben, az 1848/1849-es szabadságharc 25-ik évfordulójára.

Az alkotás a város főterén állt, ahol az utókor méltó képen emlékezhetett őseik tettére. A román impériumváltást követően, az obeliszket ledöntötték, a címereket pedig összetörték rajta. A későbbiekben a maradványok a Székely Nemzeti Múzeumhoz kerültek, a talpazatot pedig sajnos le kellett bontani.

1940-ben, miután a II. Bécsi döntést követően Sepsiszentgyörgy is visszatért az anyaországhoz, megkezdődött az emlékmű helyreállítása. Az oszlop talpazatát újraalkották, a múzeumban őrzött hiányzó részeket pedig pótolták. 1944 szeptemberében a Székelyföldre betörő román Maniu-gárdisták az obeliszket ismét ledöntötték. 1947-ben az alkotást ismét restaurálták, de a magyar címer már nem került vissza rá. Ennek a helyére már csak az „1848-1849” márványfeliratot engedték kirakni. Az őrt álló oroszlánok sem kerültek vissza a harmadjára újraalkotott műemlék mellé, ezt 1971-ben sikerült csak pótolni.

Az Erzsébet parki 1848–49-es honvéd emlékművet 2018-ban teljeskörűen felújították. A felújítás során Szabó Sinka Mária és Máthé Ágnes tervezők tervei szerint eredeti formájára állították vissza, Baróti Hunor gyergyócsomafalvi szobrász és Gere István kalotaszentkirályi kőfaragó kivitelezésében. Eképpen került vissza rá a magyar kiscímer  – Szekeres Attila heraldikust idézve „nem a birodalmi jellegű középcímer, hanem az egyszerű kiscímer, amely egyszerűségében nagyszerű” –, illetve az eredeti magyar nyelvű felirat.

Képek:

  1. Fotó: József Álmos archívuma. Forrás: https://szekelyhon.ro/aktualis/visszaallitanak-a-magyar-cimeres-emlekmuvet
  2. Újra régi teljességében áll az emlékmű. Albert Levente felvétele. Forrás: 3szek.ro
  3. A magyar kiscímer a felújított szobron. Fotó: Toró Attila, 2018. március 15. Forrás: https://www.sepsiszentgyorgy.info/archivum/2018/3228-felujitottak-az-erzsebet-parki-1848-49-es-honved-emlekmuvet-sepsiszentgyoergyoen.html